" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง.. " ..องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม037-291-809 / 037-291-146..

@/Parjantakam/
 


ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีดังนี้ กดลิ้งได้ "เว็บเราไม่ทิ้งกัน" 

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


น.ส.พวงทอง  อำนวยสมบัติ
ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลประจันตคาม

05/20/2020 14:06

" ...วิสัยทัศน์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง..ติดต่อ...037-291-809 // 037-291-146. "


ข้อมูลพื้นฐาน อบต.

โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ของอบต.
ศักยภาพของอบต.
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ประกาศ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
โครงการและกิจกรรม แผน5ปี
โครงการและกิจกรรมปี2563
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม...
 
a9.รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2(020)
 
a10.งบแสดงฐานะทางการเงินปี2562(019)
 
a11.ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563(06)
 
a12.แผนการใช้จ่าย2563(018)
 
a13.ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563(022)
 
a14.ประกาศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563(022)
 
a15.ประกาศประจำเดือนตุลาคม 2562(022)
 
a16.ประกาศประจำเดือนธันวาคม 2562(022)
 
a17.ประกาศประจำเดือนพฤศจิกายน 2562(022)
 
a18.ประกาศประจำเดือนมกราคม 2563(022)
 
a19ประกาศประจำเดือนมีนาคม 2563(022)
 
a20.แผนการจัดหาพัสดุ 2563.1(023)
 
a21.แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
 
a22.คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ(033)
 
     

.....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม...
 
ประกาศ..แบบรายงานแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
 
ประกาศ..ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 
ประกาศ..ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
 
ประกาศ..แผนการจัดหาพัสดุ 2562
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาศที่ 1 ตุลาคม 2561-ธันวาคม2562
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาศที่ 2 มกราคม 2562-มีนาคม2562
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาศที่ 3 เมษายน 2562-มิถุนายน2562
 
แผนการจัดซื้อวัสดุ ปี2563
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาศที่ 4 กรกฏาคม 2562- กันยายน 2562
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามเดือน เมษายน 2563
12/5/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
20/5/63
     
     
     
     
     
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 183 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130
© All rights reserved. copyright 2017 by tambonprachantakham team .

037-291-809 / 037-291-146.