ศึกษาดูงานกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์..จังหวดชุมพร..
ศึกษาดูงาน.. ศูนย์การฯ "บ้านห้วยทราย..จังหวัดสุราษฎร์ธานี..
 
ศึกษาดูงาน..โครงการการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่...
ศึกษาดูงาน..โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย...
         
กิจกรรม.....โรงเรียนผู้สูงอายุ...
สนับสนุนกิจกรรม..ลอยกระทง หมู่ 7 บ้านดงไชยมัน...
 

จุดรับรายงานตัว
มีอาสาสมัครคุมประพฤติ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวงยุติธรรม

 
นำคณะสาธารณ์สุขผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ..ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง